Nederlands    Italiano

Spellingsalfabet

Het spellingsalfabet dient om met behulp van spraak met zo min mogelijk fouten een boodschap te kunnen spellen, ook bijvoorbeeld bij een zeer slecht verstaanbare telefoonverbinding. Het door de NAVO gehanteerde spelalfabet is zo opgesteld dat woorden uit het alfabet niet of nauwelijks te verwisselen zijn, ook niet bij communicatie tussen sprekers van verschillende moedertalen; er is zo veel mogelijk gebruikgemaakt van woorden die in alle in de NAVO gangbare talen een eenduidige letterassociatie hebben.

Het naast het spellingsalfabet van de NAVO zijn er hier ook het Internationale, Nederlandse of Italiaanse spellingsalfabet beschikbaar.


Soort Alfabet: